תביעות לשון הרע ופגיעה בשם הטוב

משרד זפרני לביא מייצג נפגעים אשר מעוניינים להגיש תביעת לשון הרע, תוך ליווי והסבר במה תביעה כזו כרוכה ומה התנאים להגשתה. כיום, בעידן בו הרשתות החברתיות נוטלות חלק משמעותי בחיינו, והשיימינג הפך לדבר שבשגרה, מקבלות תביעות לשון הרע משנה תוקף, וערך מוסף.

לשון הרע – מהי?

לשון הרע והוצאת דיבה על אדם נחשבים למעשה אסור בשל הנזקים העצומים שמעשה זה עלול להסב לאדם שמוציאים את דיבתו רעה. האיסור לדבר בגנותו של אדם אחר באופן פוגעני ומזיק מעוגן בחוק איסור לשון הרע ומוגדר בס' 1 לחוק באופן רחב, כך שאפשר לייחס אותו לשלל מצבים, במטרה לצמצם את התופעה ככל שניתן. צריך לציין כי לשון הרע יכול שתהא בדרכים שונות, ובכלל זה באמירה, בדיבור, בכתב או במעשה. ס' 1 לחוק איסור לשון הרע קובע כדלקמן:
"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
   (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
   (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
   (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו";

נפגעתם?

פנו אלינו לפגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות

מה הם התנאים להגשת תביעת לשון הרע?

האם כל סיטואציה פוגענית מהווה עילה להגשת תביעת לשון הרע? התשובה לכך היא שלילית. ישנם תנאים מסוימים, שרק בהתקיימם ניתן להגיש תביעת לשון הרע. כך למשל, צריך שהדבר הפוגעני ייאמר לעוד אדם אחד לפחות מלבד האדם הנפגע. בנוסף, יש לספק הוכחה מוצקה לכך שהדברים נאמרו או נעשו, אחרת התביעה לא תתקבל בבית המשפט.

האם ניתן לתבוע גם אם לא הוכח נזק כתוצאה מהדברים הפוגענים?

כן. בניגוד לדברים עצמם אשר נאמרו ואותם יש להוכיח, הרי שאת הנזק אשר נגרם לא חובה להוכיח, אך הסכום אותו ניתן לתבוע ללא הוכחת נזק מוגבל עד 50,000 שקלים. הדבר מעוגן בסעיף 7א (ב) לחוק איסור לשון הרע הקובע כדלקמן:
"במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק".
במידה והוכח נזק, כמובן שניתן לתבוע על סכומים גבוהים הרבה יותר, בהתאם להיקף הנזק אשר נגרם. כך למשל, אדם שמוכיח כי פרנסתו ניזוקה בשל פגיעה בשמו הטוב, יכול לתבוע בגין כל הפסדיו הכלכליים אשר נבעו כתוצאה ישירה מהפגיעה בשמו.

האם לשון הרע באה בגדר עבירה פלילית?

חוק איסור לשון הרע קובע בס' 6 לחוק כי מי שמפרסם לשון הרע בכוונה לפגוע, דינו מאסר שנה אחת. חשוב לציין כי יישום הסעיף האמור והרשעה בעבירה פלילית בשל לשון הרע הינו הליך נדיר ביותר, שכן ע"פ רוב מסתפקים בהגשת תביעה אזרחית – נזיקית, אולם הדבר אפשרי וכבר קרה בעבר. כך, למשל, הרשיעה כב' השופטת לימור מרגולין נאשם אשר העלה לאתר יוטיוב סרטונים בכוונה להכפיש את שכניו, לאחר שהתרשמה כי הנאשם עשה זאת במודעות מלאה ותוך כוונה לפגוע בשמם הטוב.

לפגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות ניתן ליצור קשר בנייד, במייל או באמצעות האתר.